รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

นาวารา กระบะสองตอน(4 ประตู)
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 688,000

นาวารา กระบะตอนครึ่ง
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 622,000

นาวารา กระบะตอนเดียว
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 537,500

รถตู้เออร์แวน
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 1,208,500